Engelsk oversættelse med korrektur

Få korrekturlæst din tekst inden vi oversætter den!

Vi ønsker os mange tanker omkring at kunne levere den bedst mulige oversættelse for dig.

Og særligt vigtigt er det, at din grundtekst udgør et optimalt udgangspunkt for en skarp oversættelse. Skønt en tekst umiddelbart kan se ud til at være i fin sproglig stand, og selvom den både er let læselig og forståelig, er det ikke altid givet, at den er fuldt ud parat til en tilfredsstillende dansk-engelsk oversættelse.

 

Kontakt os for at høre nærmere om denne model, eller se den samlede pris for oversættelse inkl. klargøring her.

 

Når en tekst ønskes oversat, kunne der sagtens være penge at spare ved først at sikre sig en ensartet terminologi.

Langt de fleste oversættelsesværktøjer forstår således at genbruge allerede oversatte ord, faste udtryk, sætninger og endda hele afsnit, og således gøres det faktisk muligt at lette arbejdet med selve oversættelsen, netop fordi de allerede oversatte faste termer automatisk genbruges.

 

F.eks. kunne din tekst indeholde følgende sætning: “Klik her, og fortsæt.” Senere i teksten kunne så stå varianten: “Klik på denne tast, og fortsæt.” Ved at ændre denne sætning nr. 2 til; “Klik her, og fortsæt,” kan den første sætning genbruges i oversættelsen, uden at meningen ændres. Det har også den ekstra bonus, at ordvalget ensrettes og bruges konsekvent gennem hele teksten og gør den mere læsevenlig.

 

Vores tilpasning af din tekst kan også indbefatte en finpudsning af selve indholdet, så det fremstår endnu skarpere i oversættelsen. Her i landet er vi jo glade for ironi og til tider endda sarkasme, som vi udtrykker som det mest naturlige i verden. Vi danskere er i global målestok relativt uformelle, og vi sætter pris på den (bram)frie tone. Det er dog ikke altid lige hensigtsmæssigt at overføre denne jargon direkte til et fremmedsprog eller en anden kultur. Heldigvis har TL Korrektur stor erfaring med såkaldt kulturel tilpasning af tekster. Så med vores hjælp kan du undgå, at dit budskab (og ikke mindst den gode stemning) går tabt i oversættelsen.